Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

KERAVAN ELÄKELÄISET ry

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2014

 

Toiminnassamme keskitymme valvomaan eläkeläisten ja ikääntyvien etujen ja oikeuksien toteutumista. Voimme yhdessä vaikuttaa kunnallisesti ja yhteistoiminnassa muiden järjestöjen kanssa. Pyrimme turvaamaan ikäihmisten aineellista ja henkistä hyvinvointia ja sosiaalisia edellytyksiä, kannustamaan yhteisöllisyyteen, luomaan edellytyksiä ennaltaehkäisevään ja oma-aloitteiseen toimintaan, antamaan virikkeitä harrastus-, virkistys-, liikunta-, loma- ja kuntoutustoimintaan sekä kulttuuriharrastuksiin.

 

 

Yksilöintiä vuoden 2014 toiminnasta

 

Kerhotoiminta

Yleiskerho kokoontuu Areenan toimitilassa maanantaisin. Ohjelmatyöryhmän valmisteleman esityksen mukaisesti hankimme kerhoomme luennoitsijoita ja muita esiintyjiä jäsenistöstämme ja jäsenistön ulkopuolelta. Ohjelmatyöryhmän valitsema henkilö vastaa kustakin maanantaipäivästä ja jäsenistön ohjelmaesitykset ovat kerhotoiminnan runkona. Kahvitus tapahtuu kerhossa keittiövuorolistan mukaan: kaksi henkilöä kerrallaan keittiövuorossa. Keittiössä on oma vastaava.

 

Maanantaisin kokoontuu lauluryhmä säestäjien kanssa harjoittelemaan mm. kerhossa esitettäviä lauluja. Lauluryhmällä on oma vastaavansa.

 

Keskiviikkoisin kokoontuu käsityökerho Tornitalon alakerran toimitilassa ja miesten käsientaito –kerho Jengassa. Työt tehdään kerholle ja myydään joulu- yms. myyjäisissä. Kerhoissa käytettävät materiaalit maksaa yhdistys. Kerhoilla on omat vastaavansa.

 

Perjantaisin kokoontuu rivitanssi- tai senioritanssiryhmä Areenan toimitilassa. Kerholla on oma vastaava ja mahdollisesti ohjaaja.

 

Perjantaisin pelataan bocciaa Areenan toimitilassa. Boccia-ryhmällä on oma vastaava.

 

Tornitalon alakerrassa tai Areenan tilassa voidaan aloittaa myös muita jäseniä kiinnostavia kerhoja.  Kerho ilmoitetaan KSL:ään.

 

Kerhot ja ryhmät ovat avoimia myös ei-jäsenille mahdollisuuksien mukaan meidän omaa toimintaamme rajoittamatta.

 

Kokoukset ja edustukset

Yhdistyksemme sääntömääräiset kokoukset ovat syksyllä ja keväällä sekä tarpeen vaatiessa pidetään yhteisiä kokouksia erillisellä kutsulla.

 

Yhdistyksen johtokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa sekä tarpeen vaatiessa useamminkin.

 

Ohjelmatyöryhmä kokoontuu valmistelemaan kerhojen, vierailujen ja muiden tapahtumien ohjelmaa.

 

Yhdistyksemme valitsemat edustajat osallistuvat Eläkeläiset ry Uudenmaan Aluejärjestön kokouksiin sääntöjen määräämällä tavalla.

 

Yhdistyksemme valitsemat henkilöt osallistuvat Keravan Vanhusneuvoston kokouksiin ja vaikuttavat näin paikkakunnan eläkeläisjärjestöjen yhteisesti päätettävien asioiden ja hankkeiden eteenpäinvientiin.

 

Yhdistyksellämme on edustus Keravan Palvelutalosäätiön hallituksessa.

 

Matkat

Yhdistyksen matkavastaava yhdessä johtokunnan kanssa suunnittelee virkistysmatkoja jäsenistölle sekä kotimaassa että ulkomailla. Kotimaan kohteina suosimme lähikuntia. Kylpylä Kuntoranta ja sen tarjoamat kylpylä- ja hoitomatkat otamme huomioon kysynnän mukaan. Lisäksi suuntaamme matkoja kotimaan eläkeläisjärjestöihin kutsuttuina vieraina.

 

Tuettuja lomia Kuntorantaan tai muihin vastaaviin lomapaikkoihin voi kukin hakea matkavastaavalta saatavilla lomakkeilla.

 

Retket, liikunta ja muu virkistys

Kesäretken tai kesäpäivän järjestämme johonkin sopivaan paikkaan. Myös oman yhdistyksemme ulkopuoliset osanottajat ovat tervetulleita, mikäli tilaa on ja yhdistykselle ei tule kustannuksia. Johtokunta valitsee tapahtumavastaavan.

 

Yhdistyksen teatterivastaava suunnittelee teatterimatkoja.

 

Osallistumme myös Eläkeläiset ry Uudenmaan Aluejärjestön liikunta- ym. tapahtumiin.

 

Järjestämme omaa virkistys- ja liikuntatoimintaa esim. Keinukalliolla, Kisa-Veikkojen majalla ja Keskuskentällä. Osallistumme bocciaturnaukseen ”Kerava liikkuu ja harrastaa” –tapahtumassa sekä muihin kaupungin järjestämiin virkistys- ja liikuntatapahtumiin.

 

Osallistumme ikäihmisten lähiliikuntaryhmiin eri puolilla kaupunkia.

 

Kurssit ja koulutus

Toimintamme kehittämiseksi tarvitsemme jäsenistöstämme vapaaehtoisia ja innokkaita ohjaajavoimia uusien ideoiden kehittämiseksi ja uusien ohjelmien, käsitöiden, matkailun ja järjestötoiminnan osalta.

 

Tietoyhteiskunnan vaatimaan ATK-taitoon ja internetin käyttöön hankimme koulutusta.

 

KSL:n tukemia opintokerhoja pyrimme lisäämään esim. keskustelukerhoja yhteiskunnallisista asioista, lakiasioista, kirjallisuudesta jne.

 

Etsimme sopivaa koulutustilaisuudetta vanhuspalvelulaista.

 

Talous

Jäsenmaksun suuruus päätetään yhdistyksen syyskokouksessa.

 

Muista maksuista kuten tapahtumamaksuista ja maanantaikerhon kahvimaksusta päättää johtokunta. Lisäksi myyjäiset, arpajaiset ja mahdolliset sponsorituet tuovat tärkeitä tuloja toimintaamme.

Varoja haetaan eri anomusten kautta: mm. toiminta-avustukset, kaupungin avustus toimitilavuokraan, tuettujen lomien matkakustannuksiin ja muihin mahdollisiin kohteisiin.

 

Menoja aiheuttavat mm. toimintavälineet ja –aineet, toimitilavuokrat, kokouskulut, säestyskulut, koulutuskulut, ohjaajien matkakulut ja puhelinkulut ym. toimistokulut.

 

Taloudesta laaditaan erillinen talousarvio.

 

Jäsenhankinta

Jäsenhankinnassa keskitymme eläkkeelle siirtyneisiin henkilöihin, jotka  hakevat toimintaa, virikkeitä ja uusia ystäviä elämäänsä. Erilaisten tapahtumien (esim. vanhusviikko, ikäihmisten liikuntapäivä, Kerava-päivä, myyjäiset) yhteydessä tuomme esille toimintaamme. Esittelemme sitä myös kotisivuillamme.

 

Muuta toimintaa

Käännymme kaupungin puoleen, että se tukisi entistä enemmän omais- ja läheishoitajien toimintaa. Toimimme edelleen aktiivisesti kaupungin suuntaan parempien toimintatilojen saamiseksi

 

Pyrimme edistämään keravalaisten eläkeläisjärjestöjen yhteistoimintaa osallistumalla erilaisiin tapahtumiin, juhliin ja tilaisuuksiin. Yhteistyökumppaneita haemme myös muista järjestöistä. Kerhomaanantai on hyvä paikka yhteistyökumppaneiden saamiseksi. Asiantuntijoiden, yrittäjien ja kaupungin omien virkamiesten käynnit luennoimassa kerhossamme avartavat tietotasoamme samalla, kun luennoitsija tulee tietoiseksi yhdistyksestämme ja toiminnastamme.

 

Tiedotamme toiminnastamme omalla kotisivullamme ja lehtien yhdistyspalstoilla.

Yhdistyksen esite päivitetään ja jaetaan jäsenille sekä erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa.

 

Osa jäsenistöämme osallistuu ystävätoimintaan Talkoorenkaan ja Palvelutalosäätiön kautta. Käymme esiintymässä palvelu- ja vanhainkodeissa (esim. Kotimäki, Viertola, Niittynummi, Hopeahovi, Helmiina, Savion seurakuntatalo). Tilaamme ja rahoitamme Eläkeläinen –lehden muutamaan keravalaiseen laitokseen.

 

 


©2020 Keravan Eläkeläiset ry - suntuubi.com