Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

 

KERAVAN ELÄKELÄISET ry

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2013

 

Toiminnassamme keskitymme valvomaan eläkeläisten ja ikääntyvien etujen ja oikeuksien toteutumista. Voimme yhdessä vaikuttaa yhteiskunnallisesti ja kunnallisesti sekä yhteistoiminnassa muiden järjestöjen kanssa. Pyrimme turvaamaan ikäihmisten aineellista ja henkistä hyvinvointia ja sosiaalisia edellytyksiä, kannustamaan yhteisöllisyyteen, luomaan edellytyksiä ennaltaehkäisevään ja oma-aloitteiseen toimintaan, antamaan virikkeitä harrastus-, virkistys-, liikunta-, loma- ja kuntoutustoimintaan sekä kulttuuriharrastuksiin.

 

Eläkeläiset ry järjestää kesäpäivät viralliselta nimeltään ”Oikeus arvokkaaseen ikääntymiseen

– Eläkeläiset ry:n kesäpäivät Oulussa 25.-27.6.2013”. Osallistumme näille päiville.

 

 

Yksilöintiä vuoden 2013 toiminnasta

 

Kerhotoiminta

Yleiskerho kokoontuu Areenan toimitilassa maanantaisin. Ohjelmatyöryhmän valmisteleman esityksen mukaisesti hankimme kerhoomme luennoitsijoita ja muita esiintyjiä jäsenistöstämme ja jäsenistön ulkopuolelta. Ohjelmatyöryhmän valitsema henkilö vastaa kustakin maanantaipäivästä ja jäsenistön ohjelmaesitykset ovat kerhotoiminnan runkona. Kahvitus tapahtuu kerhossa keittiövuorolistan mukaan: kaksi henkilöä kerrallaan keittiövuorossa. Keittiössä on oma vastaava.

 

Maanantaisin kokoontuu lauluryhmä säestäjien kanssa harjoittelemaan mm. kerhossa esitettäviä lauluja. Lauluryhmällä on oma vastaavansa.

 

Keskiviikkoisin kokoontuu käsityökerho Tornitalon alakerran toimitilassa ja miesten käsientaito –kerho Jengassa. Työt tehdään kerholle ja myydään joulu- yms. myyjäisissä. Kerhoissa käytettävät materiaalit maksaa yhdistys. Kerhoilla on omat vastaavansa.

 

Perjantaisin kokoontuu rivitanssiryhmä Areenan toimitilassa. Kerholla on oma vastaava ja mahdollisesti ohjaaja.

 

Kevätkaudella perjantaisin harjoitellaan senioritanssia Oulun kesäpäiviä varten.

 

Perjantaisin pelaamme bocciaa Areenan toimitilassa. Boccia-ryhmällä on oma vastaava.

 

Tornitalon alakerrassa tai Areenan tilassa voidaan aloittaa myös muita jäseniä kiinnostavia kerhoja. Kerholle tulee valita ohjaaja. Kerho ilmoitetaan KSL:ään.

 

Kerhot ja ryhmät ovat avoimia myös ei-jäsenille mahdollisuuksien mukaan meidän omaa toimintaamme rajoittamatta.

 

Kokoukset ja edustukset

Yhdistyksemme sääntömääräiset kokoukset ovat syksyllä ja keväällä sekä tarpeen vaatiessa pidetään yhteisiä kokouksia erillisellä kutsulla.

 

Yhdistyksen johtokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa sekä tarpeen vaatiessa useamminkin.

 

Ohjelmatyöryhmä kokoontuu valmistelemaan kerhojen, vierailujen ja muiden tapahtumien ohjelmaa.

 

Yhdistyksemme valitsemat edustajat osallistuvat Eläkeläiset ry Uudenmaan Aluejärjestön kokouksiin sääntöjen määräämällä tavalla.

 

Yhdistyksemme valitsemat henkilöt osallistuvat Keravan Vanhusneuvoston kokouksiin ja vaikuttavat näin paikkakunnan eläkeläisjärjestöjen yhteisesti päätettävien asioiden ja hankkeiden eteenpäinvientiin.

 

Yhdistyksellämme on edustus Keravan Palvelutalosäätiön hallituksessa.

 

Matkat

Yhdistyksen matkavastaava yhdessä johtokunnan kanssa suunnittelee virkistysmatkoja jäsenistölle sekä kotimaassa että ulkomailla. Kotimaan kohteina suosimme lähikuntia. Lisäksi suuntaamme matkoja kotimaan eläkeläisjärjestöihin kutsuttuina vieraina. Kylpylä Kuntoranta ja sen tarjoamat kylpylä- ja hoitomatkat otamme huomioon kysynnän mukaan.

 

Tuettuja lomia Kuntorantaan tai muihin vastaaviin lomapaikkoihin voi kukin hakea matkavastaavalta saatavilla lomakkeilla.

 

Retket, liikunta ja muu virkistys

Kesäretken tai kesäpäivän järjestämme johonkin sopivaan paikkaan. Myös oman yhdistyksemme ulkopuoliset osanottajat ovat tervetulleita, mikäli tilaa on ja yhdistykselle ei tule kustannuksia. Johtokunta valitsee tapahtumavastaavan.

 

Yhdistyksen teatterivastaava suunnittelee teatterimatkoja.

 

Osallistumme myös Eläkeläiset ry Uudenmaan Aluejärjestön liikunta- ym. tapahtumiin.

 

Järjestämme omaa virkistys- ja liikuntatoimintaa esim. Keinukalliolla, Kisa-Veikkojen majalla ja Keskuskentällä. Osallistumme bocciaturnaukseen ”Kerava liikkuu ja harrastaa” –tapahtumassa sekä muihin kaupungin järjestämiin virkistys- ja liikuntatapahtumiin.

 

Tavoitteena on että  kaikkiin tapahtumiin osallistutaan mahdollisimman runsaslukuisesti.

 

Osallistumme ikäihmisten lähiliikuntaryhmiin Killassa, Lapilassa ja Sompiossa, joissa jäseniämme on vertaisohjaajina.

 

Valmistaudumme Oulun kesäpäiviin. Päivien ohjelmaa harjoittelevat laulu- ja senioritanssiryhmät.

Pidämme talkoot banderollien ym. rekvisiitan tekemiseksi Oulun kesäpäiville.

 

Kurssit ja koulutus

Toimintamme kehittämiseksi tarvitsemme jäsenistöstämme vapaaehtoisia ja innokkaita ohjaajavoimia uusien ideoiden kehittämiseksi ja uusien ohjelmien, käsitöiden, matkailun ja järjestötoiminnan osalta.

 

Tietoyhteiskunnan vaatimaan ATK-taitoon ja internetin käyttöön hankimme koulutusta.

 

KSL:n tukemia opintokerhoja pyrimme lisäämään esim. keskustelukerhoja yhteiskunnallisista asioista, lakiasioista, kirjallisuudesta jne.

 

 

Talous

Jäsenmaksun suuruus päätetään yhdistyksen syyskokouksessa. Muista maksuista kuten tapahtumamaksuista ja maanantaikerhon kahvimaksusta päättää johtokunta. Lisäksi myyjäiset, arpajaiset, toiminta-avustukset ja mahdolliset sponsorituet auttavat tulopuolella.

 

Eri anomusten kautta hankitaan varoja yhdistyksen talouden hoitamiseksi: mm. kaupungin avustus toimitilavuokraan, tuettujen lomien matkakustannuksiin ja muihin mahdollisiin kohteisiin.

 

Menoja aiheuttavat mm. toimintavälineet ja –aineet, toimitilavuokrat, kokouskulut, säestyskulut, koulutuskulut, ohjaajien matkakulut, puhelinkulut, toimistokulut ja kesäpäiville osallistuminen.

 

Taloudesta laaditaan erillinen talousarvio.

 

Jäsenhankinta

Jäsenhankinnassa keskitymme eläkkeelle siirtyneisiin henkilöihin, jotka  hakevat toimintaa, virikkeitä ja uusia ystäviä elämäänsä. Erilaisten tapahtumien (esim. vanhusviikko, ikäihmisten liikuntapäivä, myyjäiset) yhteydessä tuomme esille toimintaamme. Esittelemme sitä myös kotisivuillamme.

 

Muuta toimintaa

Osa jäsenistöämme osallistuu ystävätoimintaan Talkoorenkaan ja Palvelutalosäätiön kautta. Käymme esiintymässä palvelu- ja vanhainkodeissa (esim. Kotimäki, Viertola, Niittynummi, Hopeahovi, Helmiina, Savion seurakuntatalo). Tilaamme ja rahoitamme Eläkeläiset –lehden muutamaan keravalaiseen laitokseen.

 

Pyrimme edistämään keravalaisten eläkeläisjärjestöjen yhteistoimintaa osallistumalla erilaisiin tapahtumiin, juhliin ja tilaisuuksiin. Yhteistyökumppaneita haemme myös muista järjestöistä. Kerhomaanantai on hyvä paikka yhteistyökumppaneiden saamiseksi. Asiantuntijoiden, yrittäjien ja kaupungin omien virkamiesten käynnit luennoimassa kerhossamme avartavat tietotasoamme samalla, kun luennoitsija tulee tietoiseksi yhdistyksestämme ja toiminnastamme.

 

Parempien toimintatilojen saamiseksi toimimme edelleen aktiivisesti kaupungin suuntaan.

 

Tiedotamme toiminnastamme omalla kotisivullamme ja lehtien yhdistyspalstoilla.
     


       
     
     
      


©2020 Keravan Eläkeläiset ry - suntuubi.com