Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Keravan Eläkeläiset ry

Kevätkokous

 

Aika: 21.03.2011 klo 11.30

Paikka: Areenan toimitila

Läsnä: 47 jäsentä (liite 1)

 

1. Kokouksen avaus, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Yhdistyksen puheenjohtaja Maila Hölttä avasi kokouksen, jonka alkajaisiksi laulettiin Juhlamarssi, ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu oli ollut Eläkeläinen –lehdessä Nro 1, joka ilmestyi 7.2.2011 (liite 2).

 

2. Kokousvirkailijoiden valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Maila Hölttä, sihteeriksi Anja Parviainen sekä pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Heikki Komokallio ja Ritva Salo.

 

3. Asialistan hyväksyminen

Hyväksyttiin asialista (liite 2).

 

4. Ilmoitusasiat

Puheenjohtaja muistutti yhdistyksen 50-vuotisjuhlaan 26.3. klo 12.30 ja juhlalounaalle 29.3. klo 14 ilmoittautuneita saapumaan joukolla.

 

Kari Kuulas ilmoitti ensi perjantain 25.3. vanhusneuvoston kokouksesta ja pyysi ehdottamaan asioita, joita kokous voisi käsitellä.

 

5. Toiminta- ja tilikertomukset edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastajien lausunto

Sihteeri luki vuoden 2010 toimintakertomuksen ja se käytiin läpi kohta kohdalta. Vilkkaassa keskustelussa esitettiin mm., että yhdistys kiinnittäisi enemmän huomiota edunvalvontaan. Toimintakertomuksen osuuteen kerhotoiminnan lauluryhmästä esitettiin: Lauluryhmällä on ollut merkittävä tuki ulkopuolisesta avustajasta säestäjä hanuristi Olavi Hartikaisesta. Tällä lisäyksellä toimintakertomus katsottiin käsitellyksi (liite 3).

 

Yhdistyksen puheenjohtaja Maila Hölttä esitteli edellisen vuoden tuloslaskelman ja taseen. Sihteeri luki tilintarkastuskertomuksen. Puheenvuoroja ei pyydetty ja katsottiin tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus käsitellyiksi (liitteet 4 ja 5).

 

6. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistaminen sekä vastuuvapaudesta päättäminen tilivelvollisille

Vahvistettiin edellisen vuoden toimintakertomus edellisessä kohdassa mainitulla lisäyksellä ja tilinpäätös sekä päätettiin myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille.

 

7. Yhdistyksen edustajien ja heidän varaedustajansa valinta aluejärjestön syyskokoukseen

Eläkeläiset ry:n Uudenmaan aluejärjestön syyskokoukseen yhdistyksen edustajiksi valittiin Osmo Varinen, Aulis Kuismin, Maila Tukiainen ja Unto Sorvisto sekä varaedustajaksi Taimi Ollila.

 

8. Muut esille tulevat asiat

Kaisu Mäkinen kertoi yhteisöllisyysillasta, johon hän oli osallistunut. Siellä oli tullut ryhmätöiden tuloksena esityksiä mm. kunnon toimitilojen saamisesta mieluummin katutasossa, kävelykadulle pieniä tapahtumia ja kahviloihin ”saa puhua” –kylttejä. Opintokerhojen merkitystä toimintamuotona korostettiin.

 

Annettiin johtokunnalle tehtäväksi laatia yhdistyksen kannanotto vanhuspalvelulaista, eläkkeiden riittävyydestä ja toimitilakysymyksestä.

 

Eino Pylkkänen kertoi Ukkokerhosta, joka oli vieraillut katsomassa tiloja Esperissä. Ukkokerholaiset olivat pettyneitä hoitopaikkoihin.  Esperi on yksityinen hoitolaitos, jossa kuukauden kokonaishinta nousee noin 4.000 euroon. Kaupunki ostaa palveluja Esperistä, jolloin kuukausittainen hinta ei nouse edellä mainitun suuruiseksi.

 

Arvo Visti pyysi kiinnittämään erityistä huomiota maanantaikerhojen ohjelmiin ja ohjelmien monipuolistamiseen.

 

9. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti osallistujia aktiivisesta kokouksesta ja päätti kokouksen klo 13.20.

 

 

 

 

Maila Hölttä                                                  Anja Parviainen

puheenjohtaja                                               sihteeri

 

 

 

 

Heikki Komokallio                                        Ritva Salo

pöytäkirjan tarkastaja                                     pöytäkirjan tarkastaja

 

    

  

  

***


©2020 Keravan Eläkeläiset ry - suntuubi.com