Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

KERAVAN ELÄKELÄISET ry

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

 

Toiminnassamme keskitymme valvomaan eläkeläisten ja ikäihmisten etujen ja oikeuksien toteutumista. Voimme yhdessä vaikuttaa yhteiskunnallisesti ja kunnallisesti sekä yhteistoiminnassa muiden järjestöjen kanssa. Pyrimme turvaamaan ikäihmisten aineellista ja henkistä hyvinvointia ja sosiaalisia edellytyksiä, kannustamaan yhteisöllisyyteen, luomaan edellytyksiä ennaltaehkäisevään ja oma-aloitteiseen toimintaan, antamaan virikkeitä mm. harrastus-, virkistys-, liikunta-, loma- ja kuntoutustoimintaan sekä kulttuuriharrastuksiin.

 

Yksilöintiä vuoden 2010 toiminnasta

 

Kerhotoiminta

 

Yleiskerho kokoontuu Areenan toimitilassa maanantaisin klo 11.30-13.30 tarvittaessa aikaa voidaan pidentää klo 16 saakka. Ohjelmatyötoimikunnan valmisteleman ja johtokunnan hyväksymän toimintaohjeen mukaisesti hankimme kerhoomme luennoitsijoita ja muita esiintyjiä jäsenistöstämme ja jäsenistön ulkopuolelta. Joku ohjelmatyötoimikunnan valitsema henkilö vastaa kustakin maanantaipäivästä ja jäsenistön ohjelmaesitykset ovat kerhotoiminnan runkona. Kahvitus tapahtuu kerhossa keittiövuorolistan mukaan: kaksi henkilöä kerrallaan keittiövuorossa. Kahvin hinnan päättää johtokunta. Keittiössä on oma vastaava.

 

Ennen maanantaikerhoa klo 10.00-11.30 kokoontuu lauluryhmä säestäjän kanssa harjoittelemaan kerhossa esitettäviä lauluja. Lauluryhmällä on oma vastaavansa.

 

Keskiviikkoisin kokoontuu käsityökerho Tornitalon alakerran toimitilassa klo 12.00-14.00. Kerholla on oma vastaava. Kerhossa käytettävän materiaalin maksaa yhdistys. Työt tehdään kerholle ja ne pyritään myymään joulu- yms. myyjäisissä.

 

Keskiviikkoisin kokoontuu miesten käsientaito –kerho Jengassa klo 16-18. Kerholla on oma vastaava.

 

Perjantaisin kokoontuu rivitanssiryhmä Areenan toimitilassa klo 10.00-11.30. Kerholla on oma vastaava.

 

Perjantaisin kokoonnutaan pelaamaan bocciaa Areenan toimitilaan klo 11.30-13.00. Boccia-ryhmällä on oma vastaava.

 

Tornitalon alakerrassa voidaan aloittaa myös muita jäseniä kiinnostavia kerhoja. Kerholle tulee valita vetäjä/vastaava henkilö. Kerho ilmoitetaan KSL:ään.

 

Kerhoihin ja ryhmiin voivat tulla harrastajiksi myös ei-jäsenet mahdollisuuksien mukaan meidän omaa toimintaamme rajoittamatta.

 

Kokoukset

 

Yhdistyksemme sääntömääräiset kokoukset ovat syksyllä ja keväällä sekä tarpeen vaatiessa yhteisiä kokouksia erillisellä kutsulla.

 

Yhdistyksemme valitsemat edustajat osallistuvat Eläkeläiset ry Uudenmaan Aluejärjestön kokouksiin sääntöjen määräämällä tavalla.

 

Yhdistyksen johtokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa sekä tarpeen vaatiessa useamminkin.

 

Ohjelmatyöryhmä kokoontuu 2-3 kertaa toimikautena.

 

Yhdistyksemme valitsemat henkilöt osallistuvat Keravan Vanhusneuvoston ja Keravan Eläkejärjestöjen Neuvottelukunnan kokouksiin  ja vaikuttavat näin paikkakunnan eläkeläisjärjestöjen yhteisesti päätettävien asioiden ja hankkeiden eteenpäinvientiin.

 

Vanhusviikon järjestävään organisaatioon valitaan tarvittaessa edustaja.

 

Yhdistyksellämme on edustus Keravan Palvelutalosäätiön hallituksessa.

 

Matkat

 

Yhdistys valitsee joukostaan matkavastaavan, joka yhdessä johtokunnan kanssa suunnittelee virkistysmatkoja jäsenistölle sekä koti- että ulkomailla. Kotimaan kohteina suosimme lähikuntia sekä teatterimatkoja lähikaupunkeihin. Pyrimme järjestämään myös ulkomaan matkoja. Lisäksi suuntaamme matkoja kotimaan eläkeläisjärjestöihin kutsuttuina vieraina. Kylpylä Kuntoranta ja sen tarjoamat kylpylä- ja hoitomatkat otamme huomioon kysynnän mukaan.

 

Tuettuja lomia esim. Kuntorantaan voi kukin hakea matkavastaavalta saatavilla lomakkeilla.

 

Retket, liikunta ja muu virkistys

 

Koska kesäleirin järjestäminen kustannusten nousun takia on epävarmaa, järjestämme 2-3 päivän retken Rusutjärven Kesärinteelle, Kuntorantaan tai johonkin muuhun sopivaan paikkaan. Myös oman yhdistyksemme ulkopuoliset osanottajat ovat tervetulleita, mikäli tilaa on ja yhdistykselle ei tule kustannuksia. Johtokunta valitsee tapahtumavastaavan.

 

Osallistumme myös Eläkeläiset ry Uudenmaan Aluejärjestön liikunta- ym. tapahtumiin.

 

Järjestämme omaa virkistys- ja liikuntatoimintaa esim. Keinukalliolla, Kisa-Veikkojen majalla ja Keskuskentällä.

 

Osallistumme liikuntaseurojen neuvottelukunnan ja liikuntalautakunnan järjestämään liikuntatapahtumaan ”Kerava liikkuu” 28.8.10.  Keräämme tapahtumaan 1-2 bocciajoukkuetta.

 

Tavoitteena on että  kaikkiin tapahtumiin osallistutaan mahdollisimman runsaslukuisesti.

 

Osallistumme ikäihmisten lähiliikuntaryhmiin Sompiossa ja Kalevassa. Näissä ryhmissä on jäseniämme vertaisohjaajina.

 

Kurssit ja koulutus

 

Toimintamme kehittämiseksi tarvitsemme jäsenistöstämme vapaaehtoisia ja innokkaita ohjaajavoimia uusien ideoiden kehittämiseksi ja uusien ohjelmien, käsitöiden, matkailun ja järjestötoiminnan osalta. Ohjaajavahvuuteemme pyrimme kouluttamaan uusia ohjaajia toimintaamme Eläkeläiset ry:n ja Eläkeläiset ry:n aluejärjestön sekä KSL:n kursseilla.

 

Tietoyhteiskunnan vaatimaan ATK-taitoon ja internetin käyttöön hankimme koulutusta.

 

KSL:n tukemia opintokerhoja pyrimme lisäämään: esim. keskustelukerhoja yhteiskunnallisista asioista, lakiasioista, kirjallisuudesta jne.

 

 

Talous

 

Jäsenmaksun suuruus päätetään yhdistyksen syyskokouksessa. Muista maksuista kuten tapahtumamaksuista ja maanantaikerhon kahvimaksusta päättää johtokunta. Lisäksi myyjäiset, arpajaiset, toiminta-avustukset ja mahdolliset sponsorituet auttavat tulopuolella.

 

Eri anomusten kautta hankitaan varoja yhdistyksen talouden hoitamiseksi; mm. kaupungin avustus toimitilavuokraan, kohdeavustus kesäpäivään.

 

Menoja aiheuttavat toimintavälineet ja –aineet, sosiaalilomat pitkästä jäsenyydestä, säestyskulut, ohjaajien matkakulut, puhelinkulut, toimistokulut yms.

 

Taloudesta laaditaan erillinen talousarvio.

 

Jäsenhankinta

 

Jäsenhankinnassa keskitymme työelämänsä lopettaneisiin henkilöihin, jotka  hakevat toimintaa, virikkeitä ja uusia ihmisiä elämäänsä. Erilaisten tapahtumien (esim. vanhusviikko, senioriliikuntapäivä, myyjäiset) yhteydessä tuomme esille toimintaamme. Esittelemme toimintaamme kotisivuillamme.

 

Muuta toimintaa

 

Osa jäsenistöämme osallistuu ystävätoimintaan Talkoorenkaan ja Palvelutalosäätiön kautta. Käymme esiintymässä palvelu- ja vanhainkodeissa (esim. Kotimäki, Viertola, Hopeahovi). Tilaamme ja rahoitamme Eläkeläiset –lehden muutamaan keravalaiseen laitokseen.

 

Pyrimme edistämään keravalaisten eläkeläisjärjestöjen yhteistoimintaa osallistumalla yhteisesti järjestettäviin tapahtumiin, juhliin ja tilaisuuksiin. Yhteistyökumppaneita haemme myös muista järjestöistä, joita ovat esim. Talkoorengas, urheiluseurat, kulttuurijärjestöt ja poliittiset järjestöt. Kerhomaanantai on hyvä paikka yhteistyökumppaneiden saamiseksi. Asiantuntijoiden, yrittäjien ja kaupungin omien virkamiesten käynnit luennoimassa kerhossamme avartavat tietotasoamme samalla, kun luennoitsija tulee tietoiseksi yhdistyksestämme ja toiminnastamme.

 

Yhdistyksemme täyttää 50 vuotta 26.3.2011. Valmistaudumme juhlaan mm. tekemällä varaus talousarvioon, valitsemalla juhlatoimikunta ja keräämällä varoja esim. toteuttamalla juhlakalenteri.

 

Parempien toimintatilojen saamiseksi toimimme edelleen aktiivisesti kaupungin suuntaan.


 


©2020 Keravan Eläkeläiset ry - suntuubi.com