Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

Opintokerhon kooste 2011


Terveydenhuollon maksukatto

v 2009 asiakasmaksujen maksukatto oli 590 € ja v 2011 maksukatto on 633 € sis. terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelut, fysioterapian, sarjahoidon sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksut sekä terveyden- että sosiaalihuollon laitoksissa. Seurantajakso on kalenterivuosi.
Karttumista seurataan itse terveyskeskuksesta saatavalla seurantakortilla.

Lääkekorvaukset

v 2009 omavastuuraja oli 672,70 € ja v 2011 omavastuuraja on 675,39 €. Lääkekorvaus on 100% lääkekohtaisen 1,50 € omavastuun ylittävältä osalta. Kela seuraa asiakkaan maksettavaksi jääviä lääkekustannuksia ja lähettää hänelle ilmoituksen rajan ylittymisestä sekä ohjeet lisäkorvauksen hakemisesta. Apteekin kuitit kannattaa säilyttää mahdollista lisäkorvausta varten.

Matkakorvaukset

Kela korvaa sairauden tutkimuksesta ja hoidosta tai Kelan kuntoutuksesta aiheutuneista matkakuluja. Yleisten kulkuneuvojen kustannusten mukaan.
Jos lääkäri kirjoittaa todistuksen erityiskulkuneuvon käyttöön huomioidaan matka esim. taksikustannusten mukaan. Vuotuinen omavastuu on 157,25 €.

Muistisairaan kuntoutus

Pääsääntöisesti harkinnanvaraisia. Kuntoutukseen kuuluu: neuvonta ja ohjaus, ensitieto, sopeutumisvalmennus, päiväkuntoutus, kuntoutus lyhytaikaishoidossa, kuntoutus pitkäaikaishoidossa, sekä erilaiset terapiat.
Lain mukaan kuntoutujalle tulee laatia kuntoutussuunnitelma jonka toteutumista tulee seurata ja arvioida määräajoin.

Eläkettä saavan hoitotuki

Kela tukee sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan kotona asumista ja siellä tapahtuvaa hoitoa sekä korvaa sairaudesta tai vammaisuudesta aiheutuvia erityiskustannuksia.
Maksetaan avuntarpeen, ohjauksen, valvonnan tarpeen sekä erityiskustannusten määrän perusteella. Perushoitotuki on 57,32 korotettu 142,70 ylin hoitotuki 301,75 €.

Omaishoidon tuki


On määräraha sidonnainen, perustuu harkintaan.
Vuonna 2009 vähimmäismäärä 336,41€/kk. Jos hoitaja on estynyt tekemästä ansiotyötä hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana, hoitopalkkio on vähintään 672,81€/ kk
miinus vero.

Takuueläke

Voidaan maksaa vain, jos kaikki eläkkeesi ennen verotusta ovat yhteensä alle 681,51 €/kk.
Yksin asuva eläkeläinen, jonka ainoa eläke on täysi kansaneläke (586,46 €/kk v 2011) saa takuueläkettä 101,24 €/kk.
Parisuhteessa asuva eläkeläinen, jonka ainoa eläke on täysi kansaneläke (520,19 €/kk) saa takuueläkettä 167,57 €/kk.
Takuueläke on veronalaista tuloa. Veroa ei kuitenkaan mene, jos muuta verotettavaa tuloa ei ole.